Proprietãtile vectorilor, forta de atragere si respingere, aratã cã substanta este electricitate.
Este sugestivã în acest sens, organizarea si functionarea vectorilor în oscilatoare.
Forta de atragere între vectori, este asemeni curentului electric, iar forta de respingere, asemeni tensiunii.
Vectorul fiind component al spatiului, se poate interpreta si depresiune/presiune, sau absorbtie/emisie.
In desenele de mai sus, oscilatia în curent, induce altenativ variatia curentului în cei doi tori.
Oscilatia în tensiune, induce alternativ variatia tensiunii în cei doi tori.
In cazul oscilatorului cãlãtor, variatia tensiunii propagã torii unul prin celãlalt, alternativ si ortogonal.
In realitate, oscilatiile sunt mixte, energia fiind produsul variatiei fortelor de atragere si respingere (UI).
Rationamentul se aplicã si fenomenului gravitational, considerând similar produsul fotelor de atragere si respingere.
Fenomenul gravitational este diferit, produsul UI fiind focalizat cãtre un punct central!!!
Se produce astfel, un dezechilibru între periferie si zona centralã, unde acceleratia se transformã în presiune perpetuã!!!
Cum presiune?
Raspuns logic:
"Compresorul", pompa, este acceleratia gravitationalã, spatiul polarizat, forta de atragere si respingere a vectorilor.
"Recipientul" este soarele cu tot sistemul, sirul sferelor de vectori care propagã rezistenta presiunii spre centru.
In desenul de mai jos, graficul acceleratiei gravitationale prezintã o limita logicã.
In interiorul soarelui (stelei), gravitatia adunã întreaga energie a sistemului.
Aici in focar, gravitatia produce limitele maxime de presiune, densitate si de temperaturã (cu Eruptii! Jeturi!).

Gravitatia este inductie electricã?.
Radiatiile galaxiilor indepãrtate, aratã o deplasare spectralã.
Concluzia, galaxiile se îndepãrteazã (universul se dilatã!) Existã însã reciproca absurdã, ca spatiul sã se apropie si nu galaxiile sã se îndepãrteze (universul se roteste!)
Deplasare spectralã are si lumina care pleacã sau vine de la o stea, cauzã atribuitã gravitatiei. Si aici existã reciproca absurdã, ca spatiul sã se apropie de stea.
Deci, cauza deplasãri spectrale, pare a fi propagarea "spatiului" spre centrul de rotatie!
Spatiul este compus din vectori existentã - FLUEN
Vectorii au forte de atractie - CURENT
Si forte de respingere - TENSIUNE
Aceste forte îsi propagã orientarea cu viteza "c" si produc oscilatii - unde electromagnetice. Miscarea de rotatie genereazã inductie electricã, orientând curentul (fortele de atractie) întro formã curbã, care se propagã convergent spre focarul curbei.
Aceasta este gravitatia. Un fenomen simplu, dar cu multe si complexe consecinte.
Fenomenul este asemãnãtor si în propagarea tensiunii (fortelor de respingere).
Tensiunea ordonatã pe o suprafatã curbã, propagã divergent orientarea polaritãtii aflate în directie opusã focarului curbei.
Masa este mãrimea relatiilor dintre vectorii corpului si vectorii spatiului.
Inertia sunt interactiuni între vectorii corpului si vectorii spatiului (între masã si spatiu)
Gravitatia provine din inertie!

Oscilatii mixte - curent si tensiune