Sarcini electrice, forte fundamentale, electromagnetism si gravitatie
Existenta este energie, interactuni vectoriale.
Energia, forta fundamental, este vectorul existentã.
Imaginea de vector, reprezintã simbolul proprietãtilor demonstrate in interactiuni.
Natura acestor proprietãti, este inaccesibilã cunoasterii.
Deci, sarcinile electrice positive si negative, polii magnetici sud si nord, sunt polaritãti vectoriale.
Cu proprietãtile lor, vectorii formeazã curenti cu proprietãti electromagnetice.
Curentii electromagnetici fomeazã la randul lor, interactiuni centripete si centrifuge, dupã regula descoperitã de Ampere.
Astfel de interactiuni sunt fortele pe care le constatãm de la nivel astronomic, panã la nivel atomic, sub formã de "gravitatie", respectiv radiatii.
Gravitatia este interactiune vectorialã (electromegneticã)
Rezultã cã, o interactiune vectorialã centripetã de dimensiuni astronomice, deci spatiu, se comprimã perpetuu centripetal, impreunã cu tot continutul.
Acest fenomen este gravitatia.
Aceastã interpretare explicã fenomenele constatate:
Câmpuri magnetice si electrice extinse, presiune stratificatã, energie, rotatie, etc.
Consecintele interactiunilor vectoriale
1) Dimensiunile interactiunilor reprezintã spatiu.
2) Forma interactiunilor reprezintã materie (atomi, planete, stele).
3) Sensul, ordinea interactiunile, numai de la trecut spre viitor, reprezintã masura numitã timp.
Atentie! Spatiul si timpul nu existã!
Spatiul si timpul sunt dimensiuni ale energiei, ale interactiunii!
Fãrã energie, nici timpul si nici spatiul nu existã!
Intregul este o compozitie
Interactiunea se compune din interactiuni (elementare, fundamentale)
Spatiul se compune din spatii.
Timpul se compune din timpi.
Forma se compune din forme.
Spiritul se compune din spirite (legãturi de legãturi)

Inexistenta
Moartea stinge energia (spiritul, interactiunile). Timpul, spatiul si forma se descompun.

<
>