Spectrul oscilatiilor electromagnetice
Sir Isaac Newton a fãcut o afirmatie genialã! "eu nu inventez ipoteze"
Potrivit dictionarului explicativ, ipoteza este o presupunere, enuntatã pe baza unor fapte cunoscute, cu privire la anumite (legãturi între) fenomene care nu pot fi observate direct sau cu privire la esenta fenomenelor, la cauza sau la mecanismul intern care le produce.
Se îtelege din afirmatia lui Newton, cã ipoteza poate fi si "impusã", "inventatã"
O ipotezã impusã aprioric, este electronul si prin consecintã, tot ansamblul de ipoteze care a urmat, atom planetar, spin, proton, neutron si toate particulele care intermediazã relatiile lor.
(Electronul a produs "catastrofe" si "incertitudini")
Spectrul oscilatiilor electromagnetice, are patru m?rimi importante:
Frecventã, lungime de undã, vitezã de propagare si energie.
Din produsul frecventei si lungimii de undã, rezultã constanta "c"
Energia este o proprietate a spatiului polarizat curb, a vectorului existentã.
Fortele de atragere si respigere sunt curent si tensiune în spatiul polarizat curb!
Curent si tensiune sunt proprietãti ale spatiului, ale vectorului existentã !!!
Oscilatia sunt variatii ale fortelor elementare si centripete într-un spatiu toroidal.
Forta elementarã variazã invers proportional cu vlumul torului, iar forta centripetã este sumã de forte elementare si creste proportional cu volumul torului.
Rezultã cã energia oscilatiei este egalã cu pãtratul fortei elementare!
Eenergia oscilatiei este o constantã a spatiului, a vectorului existentã!
In oscilatorul dublu-tor, diminuarea vlumului unui tor, induce ortogonal amplificarea celuilalt tor (fenomenul Faraday).
Se induce oscilatia, variatia volumului, energia rãmânând constantã.
Cel putin aparent, aceastã concluzie contrazice rationamentul conform caruia energia unui foton este produsul dintre frecventa oscilatiei si constanta lui Planck, adicã E = h f.
(constanta este strâns legatã de functionarea electronului fantomã)
Pe baza acestei formule, spectrul de frecvente exprimã si un spectru al energiei.
In realitate, exprimã densitatea energiei.
Cu acest spectru formãm o sferã cu frecventa maximã la centru.
Am obtinut o ierarhie a densitãtii energiei, un corp asemeni structurii soarelui..
Densitatea energiei si frecventa, cresc spre centrul sferi.
<
>