Lantul fenomenelor
Functionarea astrelor interpretatã vectorial, relevã simplitate si coerentã.
Analizãm functionarea planetei pãmânt si constatãm cã se roteste în jurul axei sale.
Rotatia planetei genereazã câmp EM, iar câmpul EM genereazã rotatia planetei, pornind de la limitele sale.
Produsul dintre masã si viteza de rotatie, orienteazã vectorii spatiului, formând curent electric cu plusul spre Vest.
Experimantul Oersted a arãtat existenta magnetismului în jurul curentului.
Curentii vectoriali formati circular, sunt cauza magnetismului planetar.
Câmpul electric si magnetic terestru, produc forta EM terestrã - gravitatia.
Sfera solidã a pãmântului si forta EM (care este spatiul vectorial polarizat ortogonal),
sunt douã entitãti în interactiuni reciproce.
Migratia polilor este relativã, "migrate" pot fi în coordonatele miscãrii sferei solide!
Deci, câmpul electric si câmpul magnetic (spatiul polarizat), acoperã sfera solidã cu fortã EM.
Aceastã fortã, în orice punct geografic, este orientatã spre centrul planetei.
Câmpul EM interactioneazã centripetal cu viteza luminii.
Interactiunea centripetã este o fortã concretã de apãsare, in comparatie cu
forta de "atractie universalã", care este atribuitã subiectiv masei statice.
Aparent, câmpul EM este static, pentru cã noi nu percepem viteza luminii.
Constatãm însã, miscarea acceleratã a substantei, dar nu întelegem nici aici, de ce si cum.
La scara turnului din Pisa, corpurile sunt accelerate la fel.
La scara spatiului cosmic, particulele ating viteza incredibile si din acest motiv, le considerãm "radiatii cosmice".
Observãm cã acceleratia înceteazã când substanta atinge pãmântul si nu întelegem cã acceleratia continuã pânã în centrul planetei, convertitã în presiune, greutate.
Gândind asa, am descoperit cu mare uimire, cã acceleratia centripetã produce încã un fenomen,
la fel de important si de ascuns, ca si acceleratia însãsi.
Trecând prin substantã cu viteza luminii, substanta este polarizatã electric pe directia acceleratiei,
pânã în centrul planetei si produce potential electric radial - PER.
Efectele PER, sunt acele fenomene, care pânã acum erau inexplicabile:
Aurorele si temperatura în ionosferã; fulgerele; cutremurele; vulcanismul; miezul fierbinte al planetei
si în mod deosebit, activitatea solarã (energia stelelor).
Existenta, natura, reprezintã interactiuni vectoriale interdependente - energie:
- Interactiuni continue - centripete / centrifuge / rotative
- Interactiuni oscilatorii - elemente, "materie"
<
>