Ratiune si spirit
Molecula de hidrogen, este formată din doi atomi de hidrogen. Modelul atomic fluenic, oscilatorul dublu-tor, este mai mult decât compatibil cu întelegerea expunerii.
Deci, legăturile celor doi oscilatori în moleculă, sunt legături functionale, organice, pentru că oscilează sincron si depind unul de celălalt. Legătura lor, este spirit, viată. Disociind cei doi oscilatori, dispare legătura, spiritul, viata moleculei.
Atomii se pot lega în număr mare, formând structuri complexe. Peter Debye, a studiat vibratiile atomilor în cristale. El a constatat că atomii vibrează sincron si că vibratiile în cristal, sunt sensibile la actiunile exterioroare, formând "valuri" (fononi), asemeni valurilor în lichide, sau undelor sonore.
Spiritul este proprietatea spatiului, de legare, de asamblare, de organizare functională a vectorilor, prin fortă si polaritate, în structuri cu proprietăti de substantă.
Substanta este spirit si se organizează în structuri tot mai complexe, culminând cu structura neuronică, cu proprietăti de analiză asupra existentei însăsi - ratiunea.
Creierul uman, este substantă structurată identic pentru toti indivizii.
Esenta creierului este ratiunea, structură de analiză a informatiilor GAZDUITE în memorie si aduse aici de organele de simt. Informatiile sunt frecvente în domeniul optic si acustic. Se propagă si se memorează, frecvente, oscilatori. Fenomenul de scriere si citire, este desigur, fenomenul de rezonantă - dublarea amplitudinii frecventelor coincidente. Constiinta este o rezonantă. Memoria trebuie sa fie o structură de oscilatoare stabile, capabilă să păstreze "amprenta" informatiei (memorarea).
Cunoasterea de sine, eul, este memoria, utilizatorul organelor de simt si de comunicare.

Memoria este personalitatea, este variabila structurii spirituale.
Memoria este laboratorul evolutiei.
RATIUNEA ESTE CONSTIINTA EXISTENTEI
De ce în fiinta umană?
Pentru că, fiinta umană este culmea existentei!
Există o limită?