CURENTUL SI REZISTENTA
Incã din 1911 electronii poartã stampila "catastrofã"
Curentul din conductorul electric, impropriu numit "curent", reprezintã polaritãtile electrice ale atomilor,
care prin orientare constituie mediul propice propagãrii oscilatiilor, a informatiilor.
Polaritãtile sunt "ancore", legãturi, fortele care fixeazã atomii în structura conductorului.
Asupra acestor forte se actioneazã din exterior, pentru a orienta polaritãtile atomolor
si pentru a forma mediul de propagare a oscilatiilor dar si a interactiunilor electromagnetice (fortã, inductie)
ce se transferã perpendicular pe directia polaritãtilor, din orice punct al retelei, asa cum aratã regula lui Ampere.
Deci, polaritãtile orientate si forta care se opune orientarii lor (curentul si rezistenta),
sunt forte variabile invers proportional si care sunt controlate de interactiunea electromagneticã (U).
Din polaritãtile orientate sau ne orientate rezultã un "conductor" sau un izolator (efectul de jonctiune PN).
In desenul animat se vede clar, de ce curentul si rezistenta variazã invers proportional?
Pentru cã isi împart polaritãtile atomilor care pot fi orientate (nu toti atomii isi modificã orientarea).
<
>