Dilema curentului electric
Divertisment
Curentul electric sunt polaritãti transportate de electroni, sau un fenomen vectorial?
In terminologia de specialitate este consacrat conceptul de transport, astfel spunem curentul transportat;
curge un current; strãbatut de un current; parcurs de un current; etc.
Nimeni nu poate gândi cã aceastã conceptie este falsã, asa cum altãdatã nu gândeau, cã pãmântul se învârteste.
Stimati cititori, rezolvati aceastã dilemã, cu propria gândire.
Curentul electric format din sarcini electrice transportate de electroni este o cacealma?
Ideea cã electricitatea este ceva care se poate lua cu gãleata dintr-un loc si se pune in altul este oficial acceptatã.
Nu, nu, nu! In galeatã nu sunt electroni!
Galeata este chiar electronul, cel care poartã unitatea de "sarcinã", este ambalajul, curierul,
vagonetul care transpotã sarcinile electrice printre atomi
(probabil electricitatea este periculoasã dacã este lasatã liber).
Cum? Ce este electricitatea? Nu stie nimeni, Electricitatea si gravitatia sunt mistere gemene.
Electricitate este sarcina din electron. Electronul este purtãtorul de sarcinã, el trebuie sã stie.
Meditati!
Bateria electricã are pe borna pozitivã un musuroi de furnici, fãrã furnici (gol), iar pe borna negativã stau cocotate furnicile (electronii)
Efectul magnetic al curentului electric: Hocus pocus! Apare un câmp magnetic.
Ce este electronul
In conceptia corpuscularã, electricitatea trebuia sã aibã o stuctura atomica, ca si materia.
Mai întai s-a propus numele de particulã, electron, apoi s-au stabilit mãrimile sarcinii electrice unitate.
Ideea a fost imediat preluatã si în alte domenii, foton pentru luminã, cuantã pentru energie, bosonul Higgs pentru masã.
Spatiul gol din jurul atomului, observant în experimentul Rutherford,
demonstreazã cã atomii sunt legati intre ei prin curenti electrici si magnetici (câmp vectorial).
In aceastã structurã, nu sunt nici motive, nici conditii pentru miscarea de rotatie si revolutie.
Motivele sunt inexistenta formatiunilor solitare, iar conditiile sunt câmpul de forte eterogen.
Si totusi, electronul a fost acceptat ca atom al electricitãtii si cu rol de planetã în fizica atomului.
Ce este sarcina electricã elementarã
Sarcina elementarã purtatã de electron este cantitatea cea mai micã de polaritãti electrice negative.
O polaritate electricã negativã presupune mai multe jumãtãti negative de vectori,
deci sarcina elementarã nu poate fi elementarã decât dacã are doar jumãtatea negativã a unui singur vector.
Altfel, "jumãtãtile negative" din electron se resping! Electronul este un concept absurd.
Sarcinile electrice sunt polaritãtile vectorilor "decapitati"
Codul genezei
Esenta naturii este vectorul existentã, dezvãluit de interactiunea la distantã.
Electricitatea este o proprietate a vectorului existentã.
Nu cunoastem strucrura vectorului existentã, dar percepem proprietãtile lui.
Constatãm cã are ca orice vector, directie, sens si fortã (care va deveni EM).
Percepem cã polaritãtile lor opuse se unesc, iar cele de acelasi fel se resping (interactiunile elementare).
Intelegem de asemenea, cã existenta acestor proprietãti, precum si interdependenta lor ortogonalã,
constituie un fel de cod al genezei,
o logicã de organizare, dar nu spre o finalitate, ci spre o continuã evolutie, o interactiune perpetuã.
Acest cod începe organizând ortogonal doi curenti vectoriali (electric si magnetic),
care se "sugrumã reciproc si alternativ" (interactioneazã centripet) într-o continuã oscilatie - hidrogen.
Acestui prototip de interactiune îi urmeazã trei consecinte fundamentale:
1- forma interactiunii constituie substanta (cu proprietãti corpusculare)
2- dimensiunile interactiunii constituie spatiul (volumul interactiunii)
3- evolutia interactiunii constituie timpul (mãsura evolutiei unidirectionale a interactiunii)
Curent EM pur vectorial:
- interactiuni centripete (oscilatoare, "gravitatie")
- interactiuni centrifuge (unde EM)
Curent EM în substantã:
Curentul electric este forta EM care aliniazã ortogonal polaritãtile circuitelor închise.
- în conductor solid (interactiuni EM - radiatii, fortã mecanicã)
- în conductor lichid (interactiuni EM - interactiuni chimice - electrolizã)
- în conductor gazos. (interactiuni EM - arc electric, disociere, asociere atomi - plasmã)
<
>