ISTORIA IDEII DE CURENT ELECTRIC
Istoria ideii de curent electric, de curgere, de transport, de deplasare ordonatã a unor sarcini electrice.
Ideea începe cu experimentul lui Stephen Gray,
care polarizeazã capãtul unei sârme lungi si constatã efectul la celãlalt capãt al sârmei.
Bunul simt aratã cã electricitatea este ceva care “cãlãtoreste” prin sârme.
Lipsa cunostintelor despre fenomenul electric,
a dat exclusivitate cercetãrii ideii de transport.
François de Cisternay du Fay constata existenta a douã feluri de electricitate.
Benjamin Franklin îl contrazice cu explicatii determinante,
care au convins lumea stiintificã de atunci.
Cel care decide identificarea electricitãtii cu sarcinile electrice este Hendrik Antoon Lorentz:
"Electricitatea este constituitã din particule materiale avaând o sarcinã si o masã definite".
Experimentul lui Stephen Gray avea alternativa ideii de transport, arãtatã în desenul de mai jos.
Sptehen Gray polarizã electrostatic sârma pe toatã suprafata ei
dar, cautã efectul (preconceput) numai la celãlalt capãt.
Sârma primise o informatie, sensul polarizãrii (pozitive sau negative),
transmis din aproape în aproape (efectul de domino), cu viteza luminii.
Realizãrile empirice si motivul cã nu existã alernativã, au stopat criticile.
Legile electromagnetismului sunt interpretate exclusiv prin miscãrile “electronului”.
Lege lui Ohm spune cã intensitatea este direct proportionalã cu tensiunea
si invers proportionalã cu rezistenta.
In desen se observã natura vectorialã a relatiilor dintre intensitate, tensiune si rezistentã.
Intensitatea I, reprezintã densitatea polaritãtilor orientate electric în sectiune.
Intensitatea B, reprezintã densitatea polaritãtilor orientate magnetic.
Tensiunea U, reprezintã forta EM centripetã, presiunea, care orienteazã polaritãtile EM.
Rezistenta R, reprezintã polaritãti de legãturi atomice, care se opun orientãrii polaritãtilor EM.
Gãurile negre”, electroidul, nu sunt ceea ce numim noi materie!
Sunt energie cu proprietãti vectoriale, orientate cu sens unic în circuit închis (electromagneti).
In acesti electromagneti cosmici, legea lui Ohm devine: I = U (presiunea EM!!!)
Nici nu ne imaginãm ce forte, ce energii contine universul!
Atomii elementelor sunt produse secundare insignifiante si noi inventãm particule elementatre.
Legile electromagnetice sunt fundamentale si simple,
dar noi le complicãm (gravitatie, curent electric, etc.)
<
>