Efectul Hall interpretat vectorial
Structura cristalelor.
Atomul vectorial este compus din doi curenti vectoriali (electric si magnetic),
care se inconjoarã ortogonal unul pe celãlalt - atomul de hidrogen.
Atomii de hidrogen îsi unesc polaritãtile electrice si magnetice formând curenti de legãturã si atomii elementelor.
Atomii elementelor, prin curentii EM de legaturã, formeazã structuri cristaline stabile.
Intreruperea curentilor de legaturã produc oscilatii EM, se comutã sau ramân cu polaritãtile deschise.
In anumite conditii de formare, unele cristale prezentã polaritãti deschise, electrice sau magnetice - magneti, electreti.
Tensiune - propagare.
Câmpul magnetic variabil (inductia lui Faraday) interactioneazã cu circuitele magnetice ale atomilor din conductor
si produce fortã EM - tensiune.
Forta EM în conductor (tensiunea) este o interactiune centripetã, care comutã curentii de legãturã în axul conductorului, pe pricipiul dominoului - propagarea curentului electric.
Curent electric.
Comutarea curentilor atomici de legaturã în axul conductorului, formeazã curentul electric.
Rezistenta electricã.
Curentii de legaturã se opun comutãrii în axul conductorului - rezistenta electricã.
Tensiunea si rezistenta electricã sunt forte contrare.
Intensitatea fortelor de rezistentã depinde de distanta dintre atomii din structura cristalului.
Sunt cristale în care fortele de legãturã sunt învinse cu usurintã si altele care nu pot fi învise - izolatori.
Interactiunile dintre forta EM (tensiune) si fortele curentilor electrici de legaturã (rezistenta),
produc oscilatii EM - efecte termice si optice.
Aceste oscilatii EM se produc si la deformarea sau îndoire conductorului
si constau în ruperea cu arc electric a curentilo de legãturã.

Efectul Hall
Câmpul de inductie magneticã, aplicat perpendicular pe placutã si current, produce fortã EM.
Acceleratia EM trece prin placuta de semiconductor cu viteza luminii,
împinge atomii, orienteazã polaritãtile electrice pe directia acceleratiei si produce potential electric - efectul Hall.
Tangente:
VH se descarcã prin contactele metalice laterale ale curentului de alimentare.
In acelasi fel, PER produce activitatea solarã.
Deci, sunt necesare contacte punctiforme, asa cum a facut Bose cu galena.
Efectul Hall aratã sursa gravitatiei - forta EM.
Efectul Hall este demonstrativ pentru generarea potentialului electric radial (PER):
Curentul vectorial (electric) generat de rotatia pãmântului, produce magnetismul planetei
si implicit interactiunea EM centripetã.
Acceleratia centripetã polarizeazã substanta si rezultã potentialul electric radial (PER)
- efectul Hall la nivel planetar -

<
>