S-a tot repetat experimentul, dar rezultatul a rămas negativ.  Au urmat explicatii.
Einstein a negat pur si simplu existenta eterului. Lorentz admite proprietătile pur electromagnetice ale eterului, descrise de ecuatiile lui Maxwell. Se stia că lumina este undă electromagnetică.
Iinterpretarea rezultatului negativ, nu este posibilă fără interpretarea electricitătii si magnetismului.
Ori, câmpul electric si magnetic sunt la rândul lor inexplicabile.
Interpretarea dată de Fluen (fluid energetic):
Gravitatie, magnetism si electricitate, sunt ipostaze de fluen si se disting prin orientarea în directie si sens, a componentilor fluenului (forte, spatiu, energie - vectori).
Gravitatia este ipostaza stabilă - câmp neutru cu forte latente (vectori perechi grupati antiparalel). Această ipostază poate fi perturbată, vectorii se orientează sub diferite unghiuri până la paralel, trecând astfel în ipostazele magnetice, electrice si revenind.
Deci, perturbatiile elctromagnetice, sunt perturbatii ale câmpului gravitational, treceri ale ipostazei gravitatie, în ipostazele magnetism sau electricitate (instabile! oscilante!)
O astfel de perturbatie este si oscilatorul călător - unda electromagnetică.
Este foarte important să întelegem cum se propagă oscilatorul călător.
Proprietătile esentiale ale oscilatorului, frecventa, lungimea de undă si viteza de propagare, sunt proprietătile vectorilor: Forte, viteză de interactiune, si cunoscutul fenomen de inductie (orientare prin influentă).
Cu aceste prprietăti, vectorii propagă parametrii de oscilatie "pasind" coliniar în câmpul gravitational, chiar dacă acesta are si alte perturbatii sau ipostaze.
Este cauza rezultatului negativ în experimentul Michelson-Morley.
In parcurgerea celor doua brate, raza de lumină si-a păstrat parametrii oscilatiilor invariabili la "dinamica eterului". Unda electromagnetică nu a fost "purtată" de eter. Eterul, câmpul gravitational, isi schimbă ipostaza si în interactiunea cu oscilatoarele stabile, când acestea sunt corpuri materiale în miscare.
Despre corpurile aflate în miscare de translatie sau rotatie, stim ca manifestă inertie.
Miscarea induce în câmpul gravitational ipostaze electrice si magnetice cu efecte constatate, dar inexplicabile: Inertia, fenomenul giroscopic, fenomenul planetar, rotatia stelelor (găuri negre), vârtejuri galactice si uriase câmpuri electrice si magnetice, toate sunt interactiuni ale fortei vectorilor - atragere si respingere.
Evident, câmpul gravitational fiind neutru nu are aceste forte.