Colaborare de vacantã 2015
Nepoata mea Ramona, a provocat o discutie bunic-nepoatã, despre fenomenul
electromagnetic, fructuasã în final. Redãm doar începutul:
Ramona - Electromagnetismul are multe taine.
Bunicul - Dã-mi un exemplu.
R - Arcul electric! Cum topeste curentul metalul când se sudeazã?
B - Credeam cã stii! Electronii, cu papucii târsa-târsa, topesc metalul.
R - Nu se poate!
B - De ce?
R - Pentru cã se ard papucii! Dar, eu am dat exemplul la modul serios.
B - Bine, hai sã aflãm împreunã taina.
Experimentul tunetul
Avem un fenomen accesibil investigatiei, tunetul, socul acustic ce însoteste cel mai lung arc electric - fulgerul.
Actuala interpretare a socului acustic, este încalzirea bruscã si dilatarea gazului atmosferic.
Pentru demonstrarea acestui fenomen, avem nevoie de o incintã închisã, în care un magnetou produce un mic arc electric, de un microfon dinamic cu membrana parte a peretelui incintei, pentru o traducere presiune/elctricitate si un osciloscop.
Rezultatul experimentului
Graficul descãrcãrii electrice aratã pe ecranul osciloscopului o contractie (depresiune) a gazului din incintã, dupã care oscilatia se amortizeazã.
Acest grafic aratã initierea socului acustic al unei descãrcãri unice în curent continuu si contrazice actuala interpretare. Socurile sunt simultane pentru toate frecventele si sunt produse potrivit interpretãrii, de forta electromagneticã centripetã, pusã în evidentã de acest experiment.
Interpretarea rezultatului:
- Polaritãtile celor doi electrozi sunt initial divergente (electrostatic). La închiderea circuitului electric, polaritãtile formeazã fire de curent între cei doi electrozi, prin ionizarea gazului, conductori fiind atomii polarizati.
Având aceeasi directie si sens, câmpurile lor magnetice se compun vectorial formând un câmp magnetic comun, care interactioneazã cu firele de curent ca forte electromagnetice.
Directia fortelor fiind centripetã, firele atomice sunt presate în centru si formaeazã axul arcului electric.
Aceasta demonstreazã cã descarcarea electricã este initial un multiplu de fire electrice paralele care sunt aduse continuu de forta electromagneticã centripetã, într-un ax central.
Evident, urmarea este cresterea densitãtii curentului, însumând noi si noi fire în axul arcului electric, cresterea presiunii si a temperaturii si implicit emisia în spatiu a pertubatiilor produse prin deplasarea firelor de curent, cu viteza luminii.
Forta electromagneticã (centripetã) în naturã: cutremure, uragane, fulgere, gravitatia.
<
>