Inductia electromagneticã a lui Faraday
Revin la fenomenul de inductie, pentru cã inductia lui Faraday
a deschis calea utilizãrii pe scarã largã, a energiei electromagnetice.
Fenomenul este interactiunea dintre “variatia câmpului magnetic si un conductor, o bobinã”.
O descriere a fenomenului interpretat vectorial, relevã sirul interactiunilor EM:
Inductia este circulatia proprietãtilor vectoriale ale energiei pe calea interactiunilor.
Din acest punct de vedere, natura, universul sunt fenomene de inductie continuã.
In inductia lui Faraday interactioneazã (vectorial) un magnet (câmp macroscopic),
cu magnetismul microscopic al atomilor din conductor.
Sensul orientarii câmpului macroscopic orienteazã câmpurile microscopice ale atomilor,
într-un câmp magnetic comun (CMF), simultan cu polaritãtile lor electrice.
CMF produce fortã electromagneticã centripetã – tensiunea U!
Dacã circuitl conductorului este închis, inductia CMF
se propagã din aproape în aproape în ambele sensuri, formând un “electromagnet”.
Se propagã si polarizarea electricã a atomilor (electrostatic), iar câmpul lor magnetic
intrã în CMF si contiunuã (dinamic) polarizarea urmatorilor atomi, cu viteza luminii.
Sirul polarizãrii EM este: magnetic-electric-magnetic-electric-magnetic- s.a.m.d.
Deci, magnetismul din jurul conductorului reprezintã magnetsmul atomilor cumulat în CMF.
De asemenea, polaritãtile electrice orientate de câmpul magnetic,
reprezintã polaritãtile electrice ale atomilor, care “însirã atomii ca pe mãrgele”.
Imaginea acestui “tablou electromagnetic”, aratã cã densitatea orientãrii
polaritãtilor electrice în conductor este limitatã de prezenta propriilor atomi.
In lipsa atomilor, polaritãtile electrice ar deveni “electroid” , “materie întunecatã”.
Atomii sunt legati în structura conductorului prin mai multe legãturi electrice si magnetice,
cele orientate având pozitii în strcturã, usor de orientat, sau deja orientate.
Legãturile care nu au fost orientate, desi sunt tensionate, mentin structura
conductorului intactã si opun rezistentã fortei electromagnetice centripete (U).
De aici rezultã cã forta EM centripetã este o actiune de dezitegrare a conductorului
(lichefiere) si chiar a atomilor (în electroid)!
Densitatea polarizãrii electrice optime (energia), depinzând de dimensiunea atomilor,
o au elementele usoare din tabloul elementelor.
Aceastã realitate a fost exploatatã empiric de practicieni,
pornind de la elementele lui Alessandro Volta la dispozitivele cu Litiu, etc.
<
>