Discrepanta
Teoria corpuscularã a materiei, acum modelul corpuscular al materiei, are o istorie lungã.
Incã din antichitate, Democrit descoperã ideia de atom.
Aristotel spunea cã materia este compusã din patru elemente: pãmânt; apã; aer si foc.
De atunci, cunoasterea s-a dezvoltat cu convingerea cã materia existã sub formã
de corpusculi pânã în zilele noastre, fiecare fenomen se presupunea a fi compus din atomi.
Cunoasterea a evoluat de la elementele lui Aristotel la Dalton,
care a identificat experimental atomul de gaz.
Surpriza a venit de la descoperirea atomului de electricitate negativã si a fotoliului sãu pozitiv.
Atomul de electricitate a deschis calea descoperirii particulelor elementare.
In 1905 Einstein propune dualismul luminii, pemru a explica
fenomenul fotovoltaic, atomul de luminã numind-ul foton.
Louis de Broglie generalizeazã dualismul undã corpuscul, la toate particulele materiale.
Mai concret, unda este în acelasi timp si corpuscul si undã.
Istoric, este de asteptat ca starea fundamentalã a existentei sã fie unda, energia.
Aplicând interpretarea corpuscularã în cunoasterea structurii interne a soarelui
s-a estimat cã nucleul soarelui are temperatura de 15 milioane de grade Celsius.
Aplicând interpretarea vectorialã, am descoperit cã nucleul soarelui are
temperatura de munus 273 de grade Celsius si cã el,
nucleul este circuitul electric care genereazã câmpul magnetic al sistemului solar.
Aceastã dicrepantã aratã clar, cã una din cele douã interpretãri este gresitã.
Vor urma analize temeinice ale modurilor de interpretare
si numai argumentele lor vor decide care interpretare este grsitã.
Rezultatul interpretarii corpusculare este consecinta interactiunii fenomenelor
din interiorul soarelui, potrivit fortelor de atractie gravitationalã dintre atomi.
Rezultatul interpretarii vectoriale este consecinta interpretãrii fenomenelor
din interiorul soarelui, de interactiunile energiei cu proprietãti vectoriale.
Când una dintre cele douã interpretãri dispare, fenomenele naturii nu se vor modifica,
doar in mintea noastrã fenomenele vor fi sau nu vor fi mai clare.
<
>