ENERGIA INTERACTIUNII VECTORIALE CENTRIPETE
Acceleratia vectorialã centripetã a pãmântului, comprimã sferic substanta.
Gradientul de presiune generat de acceleratie, este si gradientul de potential electric.
Un fenomen de comparartie, este fenomenul piezoelectric.
Gradientul de potential electric, polarizeazã (ionizeazã) substanta.
Procesul de ionizare a substantei, începe cu ionosfera si se terminã în nucleu.
Aceastã structurã energeticã, este deci, consecinta acceleratiei centripete.
Pintre efectele acestei structuri energetice, sunt evident, descãecãriele elctrice.
Toate descãrcãrile elctrice, sunt interactiuni centripete, mai mici sau mai mari.
In ionosferã aurore, în atmosferã fulgere, în subteran seisme, în nucleu plasma.
Fulger
Suprafata terei si cea exterioara atmosferei, sunt electric echipotentiale.
Atmosfera din acest spatiu, este deja ionizatã.
Aparitia unui nor în acest spatiu si sub actiunea potentialului electric,
formeazã o multime de curenti paraleli cu acelas sens,
deci o interactine centripetã.
Curentii nefiind omogen distribuiti, axul arcului electric urmeazã densitatea curentilor
si rezultã forma unui fluviu.
Substanta complexã comprimatãîn ax, este strãpunsã de densitatea curentului.
In ax, toate legaturile moleculare si atomice, devin curenti paralei si declanseazã propriile interactiuni centripete,
crescând si mai mult densitatea curentului.
Interactiunile centripete continuã necontenit si în interiorul pãmântului, proportional cu densitatea si presiunea.
Cele de sub scoartã, seismele, se aseamãnã cu fulgerele, iar cele din nucleu se aseamãnã cu cele din soare.
Plasma
Interactiunea centripetã, transformã curentii de legaturã din substantã, în radiatii.
Interactiunea vectorialã centripetã, inchide si deschide curentii legãturilor atomice.
Inchiderea si deschiderea curentilor de legaturã,
sunt la rândul lor interactiuni centripete, care produc starea de plasmã.
Inchiderea sau deschiderea, produc aceeasi.interactiune (energie cineticã).
<
>