Echivalenta masã-energie, pe intelesul nostru.
Pentru a exprima cantitativ Legea atractiei universale, Newton a numit "masã",
cantitatea de sobstantã continutã într-un sistem fizic macroscopic închis si
considerat "punctiform". Masa devenind apoi o mãrime fundamentalã,
pentru sistemele fizice macroscopice. Plecând de la acest "punct de sprijin",
masa sistemului fizic si de la definitia energiei ca fiind o functie de stare, de
miscare a materiei, Einstein ajunge la echivalenta masã-energie -- E = mc2.
Acest rationament putea fi al oricui, dar Einstain a fost mai... Einstain.
Totusi, masa sistemului fizic închis este o structurã de substante, .
"materie în continuã miscare", respectiv forme ale energiei numite materie.
Nu se poate concepe miscarea sistemului fizic cu viteza luminii, fie el si
"punctiform", pentru a demonstra echivalenta. Orice variatie a energiei
sistemului fizic închis, în relatie cu exteriorul, este evident si variatia
formelor de energie din interiorul sistemului fizic inchis. Echivalenta
masã-energie fiind reciprocã, explicã structura vectoriala a materiei si aratã
cã energia este sursa fundamentalã a formãrii structurilor din univers.
Altfel spus, echivalenta masã-energie demonstreazã cã existenta constã în
energie (cu proprietãti vectoriale, aici ignorate). Comparatie: un fir poate forma
un ciorap crosetat si lungimea firului este echivalentã cu firul din forma ciorapului.
De ce primeazã totusi, notiunea de materie?
Animalele percep natura, mediul climatic în care vietuiesc, prin organele de simt.
De fapt, interactiunile mediului climatic au creat animalelor organele de simt,
prin selectie naturalã. Stimulii la care au fost supuse în mod continuu
organele de simt au determinat prin selectie naturalã, adaptarea animalelor
la conditiile mediului, dobândind obijnuintã, aptitudini - inteligetã.
Selectia naturalã este deci, legea evolutiei, legea evolutiei struturale a
organismelor biologice complexe, legea existentei. Inteligenta a fost si este
un nivel al evolutiei, cu prspectiva dezvoltãrii. Pe nivelul inteligentei, animalele
au dezvoltat modalitãti de comunicare specifice mediului în care traiesc:
pe mediul solid , în mediul lichid, la sprafata sau în adâncul oceanelor, etc.
Fiintele umane au dezvoltat comunicarea prin limbaj, ajungând la nivelul
cunoasteri stiintifice a fenomenelor naturii inconjurãtoare. Procesul
cunoasterii s-a dovedit a fi anevoios si pe durata multor generatii.
Au cãutat sa înteleagã ce sunt si dince sunt compuse obiectele cele mai
simple de care se foloseau zilnic, pe care le numeau materie, material.
In epoca cunoasterii stiintifice, epoca materiei, Aristotel spune cã materia
este alcãtuitã din patru elemente: pãmânt; aer; foc si apã, ignorând atomii lui
Democrit. Aristotel nu credea cã elementele la rândul lor aveau o structurã.
Acea structurã a demonstrat-o Dalton prin experiment, revenind la atomul
indistructibil al lui Democrit. Nici Dalton nu banuia cã si atomul sãu avea o
structurã internã. Tubul Crookes a fost dispozitivul care a dat avânt cercetarii
atomului si a altor fenomene. La cercetarea atomului a participat o pleiadã
de minti luminate: J.J. Thomson; Rutherford; Bohr; Louis de Broglie;
Marie Curie sunt numai cativa dintre cei, care au pãtruns în tainele structurii
atomului. A fost eleborat modelul atomului planetar, având un nucleu soare
foarte dur! Totusi, cercetarea nu este finalizatã nici pânã acum si de la
interpretarea undã-corpuscul se va ajunge în final, la oscilatiile stãrilor
potential-cinetice ale energiei cu proprietãti vectoriale, care alcãtuiesc
atomii si stelele. Acun, energia soarelui nu mai poate fi E = mc2, stelele nu
mai sunt considerate corpuri cu masã materialã cum spunea Nevton!
Stelele sunt energie "electricã", U . I . t, care îsi schimba continuu starea
cineticã (U) si potentialã (I), unde starea cineticã (U) este magnetismul.
Starea cineticã a energiei fiind echivalentã si indisolubilã cu starea
potentialã (circuite vectoriale închise ortogonal),
energia sistemului solar este pãtratul intensitatii electroidului.
<
>