Rezonanta magneticã si rezonanta electricã.
Dispozitivul RMN este realizat si utilizat cu rezultate eficiente.
Este specificat clar, cã în RMN experimentele se realizeazã exclusiv pe
nucleele atomilor (ignorând electronii). Interpretarea vectorialã a functionãrii
dispozitivului, explicã interactiunile energiei cu proprietati vectoriale:
Polaritãtile vectoriale ale atomilor probei se vor alinia fortat cu polaritãtile
vectoriale mai puternice, ale magnetismului aplicat din exterior.
Radiofrecventa suprapusã si ea din exterior, "moduleazã" cu frecventa sa
intensitatea magnetismului aplicat, producând rezonanta atomilor probei,
care vor modula la rândul ei spatiul vectorial, cu propriul spectru de oscilatii.
Prelucrarea informatiilor purtate de aceste spectre sunt imaginile asteptate,
din care radiofrecventa a fost eliminatã cu un filtru. Principiul de functionare
RMN esre relativ simplu si asemanator cu cel al microscopului electronic.
In microscopul electronic cu transmisie, circuitul magnetic puternic
este înlocuit cu un potential electric puternic.
Interpretarea electronicã:
Raza de electroni trecutã printr-un specimen, transportã informatii despre
structura internã a specimenului la sistemul de formare a imaginii.
Interpretarea vectorialã:
Fenomenele electrice si magnetice sunt ipostaze ale energiei cu proprietãti
vectoriale. Polaritãtile unei baterii electrice sunt notate cu plus si minus, iar
polaritãtile unui magnet sunt notate cu nord si sud. In ambele ipostaze,
polaritãtile sunt proprietãti vectoriale identice: divergenta directiei de
orientare (forte de respingere) si proprietatea de ortogonalitate indisolubilã
a circuitului închis (electricitatea are ortogonal magnetism si magnetismul
are ortogonal electricitate). Deci, unul din circuitele ortogonale fiind constituit
din polaritãti vectoriale (circuitul magnetic) si celãlalt circuit va fi identic.
Identitatea circuitelor si dependenta lor reciproc ortogonalã este cauza
conversiei continuu (macroscopic) sau alternative (microscopic), în stãrile
cinetice si potentiale ale energiei. Revenind la functionarea microscopului,
puternicul potential (magnetismul)are ortogonal circuitul sãu (electric, "raza
de electroni"), care polarizeazã spatiului vectorial în directie si sens, inclusiv
structura specimenului aflat în circuit. Puternica polarizare electricã este
identicã cu aceea a magnetismului din RMN, lipseste doar modularea cu RF...
Contributia esentialã în realizarea RMN, microscop si nu numai, apartine
practicieniloe, experimentatorilor. Intre practicã si teorie sxistã un zid.
Nu zidul chinezesc ci zidul sarcinilor electrice. Prectica nu vede teoria
si teoria nu vede practica, dar se "adapteazã". Adaptarea constã în calitãti
atribuiete artificial electronilor: spinul pentru a produce magnetism, sarcina
negativã în miscare pentru a produce electricitate sau, calitãtile luminii pentru
functionarea micoscopului. Microscopul tot vectorial functioneazã si dacã
este numit "microscop cu ploaie de broaste". Ce ar fi fizica fãrã electricitate?
Ce ar fi materia fãrã energie? Nimic!!! Deducem cã energia cu proprietãti
vectoriale reprezintã existenta absolutã. Spatiul, timpul si materia sunt
interactiuni ale proprietãtilor vectoriale, oscilatii ale energiei cinetice si potentiale
(magnetism si electricitate).
<
>