Poveste de... trezit copiii
A fost odatã un om bãtrân cu numele Stephen, care se juca precum copiii.
Jucãria lui Stephen era un tub de sticlã si bucãtele mici de hârtie. Stephen
freca tubul de sticlã cu un postav si se minuna cum tubul atrãgea bucãtelele
de hârtie. Prin frecare, tubul de sticlã producea electricitate. Intr-o zi, când
tubul era astupat cu un dop de plutã, a vãzut cã si dopul atrãgea bucãtele de hârtie.
Curios din fire, Stephen a infipt în dop un ac de gãmãlie si mare i-a fost mirarea,
când a vãzut cã si acul atrage bucãtile de hârtie. A înconjurat grãdina cu o
sârmã suspendatã cu panglici de mãtase si atingând tubul electrizat de un
capãt al sârmei, bucãtile de hârtie erau atrase si la celãlalt capãt.
Deci elctricitatea era ceva care circulã, merge, curge prin sârmã.
Energia fiind interpretatã ca o stare a miscãrii materiei, rezulta cã electricitatea
trebuia sã fie produsã de miscarea unor particule microscopice. Astfel a apãrut
notiunea de curent electric. Acea particulã a fost numitã electron si electricitatea
a schimbat radical viata omenirii. Au apãrut industrii si discipline stiintifice
noi cu produse si servicii informatice. Se stie bine cã magnetismul este
generat de curentul electric, totusi nu se poate imagina curentul electric care
genereazã astronomicele câmpuri magnetice ale planetelor, stelelor si galaxiilor.
Analizând legile si regulile electromagnetismului, legea lui Ohm, interactiunile
la distantã (atractie si respingere) si regula burghiului, am descoperit cã
acestea sunt proprietãti vectoriale ale energiei. Descoperirea arãta cã starea de
miscare a materiei nu produce energie ci invers, interactiunile proprietãtilor
vectoriale ale energiei miscã materia. Mai mult, proprietãtile vectoriale,
oscilatiile lor devin caracteristicile materiei. Exemplu: o lanternã aprisã,
miscatã repede stãnga dreaota, aratã un segment de dreaptã luminos.
Imaginea este oscilatia punctului luminos, asa cum pe ecranul unui monitor,
imaginile sunt succesiuni ale informatiilor sub formã de polaritãti electrice.
Se poate spune cã materia este informatie, sub formã de interactiuni ale
proprietãtilor vectoriale. Rezultã cã prin încetarea interactiunii proprietatilor
vectoriale ale energiei (ale oscilatiilor) "materia" dispare ca imaginea de pe
ecran si ca fiintele care mor. Deci, existenta fundamentalã este energia cu
proprietãti vectoriale, materia fiind consecinta interactiunilor vectoriale.
Aceastã descoperire, aplicatã interpretãrii fenomenelor caracteristice soarelui,
forte, magnetism, presiuni si temperaturi, a condus la descoperirea sursei
magnetismului solar, circuitul electric numit Electroid. Electroidul scoate în
afara existentei, notiunile de curent electric si gravitatie
si toate teoriile bazate pe aceste notiuni.
Forta centroidalã
Forta centroidalã, starea cineticã a energiei genereazã în circuitul ortogonal
starea potentialã a energiei (electroidul). Simultan, starea potentialã a energiei,
electroidul genereazã la rândul lui starea cineticã a energiei (forta centroidalã).
Stãrile cineticã si potentialã ale energiei sunt surse si generatoare una pentru
cealaltã în acelasi timp. Energia tranzitând continuu, succesiv si în circuit
închis stãrile ortogonale cineticã si potentialã este un mod de a oscila.
Fenomenul oscilatiilor ortogonale cu energii caracteristic astronomice,
are nevoie de un nume specific. In oscilatoarele vectoriale microscopice, în
atomul de hidrogen, oscilatiile stãrii cinetice si potentiale ale energiei se induc
reciproc si alernativ între circuitele ortogonale. Starea cineticã dintr-un circuit
induce starea potentialã în circuitul ortogonal si invers, conservând orientarea
ortogonalã a polaritãtilor. In structurile macroscopice, structura corpurilor
cosmice oscileazã starea cineticã si potentialã a energiei, în aceleasi circuite
vectoriale ortogonale, conservând orientarea ortogonalã a polaritãtilor.
In substantã, procesul tranzitiei mareste lungimea de undã a oscilatiilor vectoriale,
micsorând frecventele panã la zero. Acest fenomen se datoreste presiunii
dar, nu presiune barometricã produsã din exterior, aici presiunea constã în
orientarea vectoriolor în acelasi sens cu circuitele închise ale fortelor centroidale.
Mai mare, în sensul cã fortele de atragere "sugrumã" reciproc fortele de respingere.
Rezultã cã presiunea este tensiunea U, produsã chiar de "sugrumãrile"
circuitelor fortei centroidale. Am ajuns la legea lui Ohm,
intensitatea electroidului este direct proportionala cu tensiunea, acea
fantasticã "presiune" si invers proportionalã cu rezistemta, care este zero.
Deci, cresterea valorii fortei centroidale spre centru este de fapt cresterea
tensiunii, a stãrii cinetice a energiei si reprezintã acea variatie a câmpului
magnetic generatoare de electricitate (electroid). Acest fenomen are o limit?
minimã a energiei, sub care nu poate functiona autonom (exemplul luna).
Este si cazul generatoarelor de energiei electricã, unde valoarea tensiunii nu
potate orienta electric decât o parte din polaritãtile vectoriale ale atomilor.
<
>