Criogenie stelarã
O stea, soarele este o structurã functionalã a energiei cu proprietãti vectoriale.
Proprietatea de ortogonalitate a format un circuit vectorial închis numit electric,
înconjoarat ortogonal de un circuit vectorial numit magnetism - un electromagnet.
Aceste circuite genereazã spectrul densitatii energiei solare.
Electromagnetul este format din:
1) Circuitul electric inchis, cu inensitatea I, adicã densitatea
maxim posibilã a vectorilor orientati în acelasi sens.
2) Tensiunea electricã U, magnetismul care inconjoarã si comprimã
densitetea vectorilor din circuitul electric pânã la un maximum posibil.
De asemenea, circuitul electric comprimã densitatea vectorilor din axa
magneticã pânã la un maximum posibil. Astfel, circuitele vectoriale inchise
ortogonal din centrul sferei solare, nucleul, are densitarea energiei maximum
posibilã, lipsitã de radiatii si implicit temperatura zero absolut. Caldura sunt
oscilatiile generate de miscarea atomilor si ruperea cu arc electric a legãturilor
vectoriale interatomice (LED). Oscilatiile dintr-un corp sunt transmise în toatã
structura sa, emise în spatiul înconjurãtor, sau transferate corpurilor în
contact, asemeni apei în vasele comunicante, pânã la echilibrare.
Temperaturile scãzute se obtin fie prin transferul oscilatiilor într-un alt corp,
fie prin cresterea presiunii. Camerlingh Onnes a utilizat transferul oscilatiilor
probei în corpul gazelor lichefiate, obtinând starea de superconductivitate.
Astfel, polaritãtile vectoriale ale atomilor orientate în acelasi sens, rãmân stabile
cât timp nu sunt reorientate de o cauzã externã. Soarele construieste
supraconductorul sãu, cu ajutorul densitãtii energiei (a presiunii), generatã
de circuitele vectoriale închise ortogonal, circuitul electric (vectorial)
devenind supraconductor. Circuitele vectoriale închise ortogonal se extind
ecuatorial sub formã de elipse, datoritã fortelor de respingere dintre circuitele
vectoriale deschise, iesite din poli mgnetici. Spectrul densitãtii energiei
solare se extinde de la densitatea maximã a nucleului, pânã la densitatea
minimã, nedefinitã a extremitãtii elipsei magnetice. La aceastã limitã minima,
circuitele polare deschise se închid si reiau forta centripetã, cu cresterea
continuã a densitãtii energiei în circuitele ortogonale, pânã la maximum din
nucleul solar. Circuitele ortogonale polarizeazã vectorial substanta si o
accelereazã centripetal (ca fortã electromagneticã), formand sfera gazoasã
a soaretlui. In sfera gazuasã acceleratia substantei se transformã în densitate.
Densitatea (presiunea) în conditii optime interactiunilor dintre atomi,
genereazã o curbã ascendentã a radiatiilor termice si optice - fotosfera.
Cresterea în continuarea a desitãtiii energiei în circuitele ortogonale lichefiazã
substanta si polaritãtile atomilor fãrã oscilatii se aliniazã circuitelor.
In aceste conditii, temperatura descrie o curbã descendentã. Desitatea
circuitelor ortogonale electrice si magnetice în crestere, descompun atomii
în vectori si îi înglobeazã în structrura lor. Starea de câmp a circuitului
electric inchis s-a transformat în nucleul soarelui, într-o structurã pur
vectorialã, solidã si solitarã, impenetrabilã inclusiv pentru magnetism.
Evident, structura supraconductorul este total diferitã de aceea a structurii
inelului de plumb si imposibi de interpretat cu teoria sarcinilor electrice.
Sarcinile electrice sunt proprietãti ale energiei, interpretate gresit.
Sunt polaritãtile indivizibile ale unui vector.
Nu existã baterie electricã unipolarã, sau magnet unipolar.
<
>